Historie Lašanu


V letech 1946 až 1947 hudební skladatel a dirigent Fr. Palkovský zorganizoval ženský sbor Osvětové besedy. Na oslavu 125. narozenin B. Smetany uspořádala Osvětová beseda v dubnu 1949 koncert z mistrova díla, na kterém zazněly také Lašské písně a ožily Lašské tance.
Koncem srpna 1956 zemřel bývalý starosta města a řídící učitel měšťanské školy Romuald Doležílek. Učitelé tehdejší osmiletky v čele s Františkem Palkovským se chtěli se svým bývalým kolegou rozloučit a zazpívat mu při pohřebním obřadu. Poněvadž jich bylo málo přizval Fr. Palkovský své známé zpěváky, a takto sestavený kolektiv zazpíval několik sborů. Tehdy vlastně došlo k uskutečnění záměru Fr. Palkovského založit smíšený pěvecký sbor. Ve svých začátcích měl sbor 30 členů, v roce 1958 už 45 členů a rok nato dokonce 50 členů. První sbormistr. František Palkovský pro něj upravil řadu písní a věnoval se také vlastní skladatelské tvorbě. V jeho práci pokračoval od r.1967 varhaník a místní učitel Lidové školy umění Antonín Konečný, který řídil sbor až do června 1975, kdy v mladém věku náhle zemřel. Za jeho vedení se Lašan účastnil Janáčkova hudebního festivalu jako součást přehlídky sborů v nedalekých Hukvaldech. V době jeho působení byly nacvičeny náročné skladby, jako například Otvírání studánek od Bohuslava Martinů, Česká píseň od Bohuslava Förstra a další, které byly předneseny při oslavách 700. výročí založení města v roce 1969. Po krátkém mezidobí, kdy přechodně dirigoval sbor učitel havířovské Lidové školy umění Petr Kuchta, nastoupil jako nový sbormistr, mladý aktivní zpěv mužského pěveckého sboru Smetana z Frýdku-Místku Pavel Škeřík, a to až do roku 1982. Za jeho působení kulminovala úroveň sboru při vystoupení na Setkání pěvců v roce 1979 v Pardubicích a v roce 1981 na koncertu Přátel Bezručova kraje v Praze. V roce 1981 došlo ke změně zřizovatele, kdy Osvětovou besedu nahradilo střediskové kulturní zařízení a pěvecký sbor nesl od té doby název Lašan. Od dubna 1982 až do května 1989 řídil sbor ostravský prof. Dr. Miroslav Petráš. Za jeho působení Lašan absolvoval mnoho vystoupení v rámci okresu Frýdek-Místek a Severomoravského kraje. V roce 1985 se účastnil úspěšného natáčení sborových zpěvů v ostravském studiu Československého rozhlasu. V jeho práci po necelé dva roky pokračoval učitel vedlejší obce Stará Ves nad Ondřejnicí Jaromír Chvostek.
Po změně poměrů se koncem roku 1992 členové sboru rozhodli založit občanské sdružení s názvem Lašan Brušperk, jehož první starostkou - předsedkyní byla zvolena Helenka Šodková, od roku 1999 stála v čele sdružení paní učitelka Slávka Karasová. Od listopadu 1993 byly každoročně pořádány přehlídky okolních pěveckých sborů pod názvem "Lašsko zpívá", v roce 2006 se tedy uskutečnil její 14. ročník. Současnými sbormistr smíšeného pěveckého Lašan Brušperk jsou Jitka Hummelová a Pavel Konečný, kteří usilují o jeho neustálý umělecký růst. Sestavují repertoár pro veřejná vystoupení tak, aby byl atraktivní a aby zároveň duševně obohacoval nejen zpěváky, ale i všechny příznivce sborového zpěvu. V současné době má sbor 32 členů.
Lašan Brušperk má v repertoáru více jak 120 skladeb klasických, církevních a také populárních. V roce 2007 uspořádal akci s názvem Brušperk zpívá 2007, závěrem téhož roku nastudoval a uspořádal pásmo šesti Adventních koncertů, přičemž tři z nich byly předvedeny na Oravsku ve Slovenské republice. Zajímavým počinem koncem roku 2007 bylo také vydání Lašanského občasníku, který je postupně expedován občanům, přátelům, partnerům a příznivcům.